Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρ.διαγωνισμού για την ”Προμήθεια φαρμάκων έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε–(Ν.Π.Δ.Δ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), Π/Υ 169.305,80 με ΦΠΑ/ ΑΑ 142144

Share:
Recommended
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις ΙΚΑ Δεκεμβρίου 2021 με ΑΜΚΑ Οι…