Αποσπάσματα από το αριθμ. 42/8-09-2021 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Share:

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 924-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Επικύρωση του 41oυ/01-09-2021 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 925-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 926-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 927-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 928-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 929-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 930-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 931-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 932-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 933-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 934-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 935-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εγκριση παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών-τριών Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α/31-07-2021)”

Αριθμ.Απόφασης 936-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παραλαβή και έγκριση 1ου παραδοτεου της σύμβασης «Ταυτοποίηση ποικιλιών αμπέλου των Ιονίων Νήσων»

Αριθμ.Απόφασης 937-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΙΝ/ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατασκευή διακλαδώσεων για τις συνδέσεις επί των υπαρχόντων αγωγών λυμάτων των παρόδιων ιδιοκτησιών» Πρ/σμού: 74.400,00 Ευρώ.

Αριθμ.Απόφασης 938-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ. «ήσσονος σημασίας» του υποέργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”

Αριθμ.Απόφασης 939-42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση για συμπλήρωση του Μητρώου Εργοληπτών με νέα μέλη (Εταιρειών – Φυσικών Προσώπων) προς μίσθωση – διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2021.


Πηγή

The post Αποσπάσματα από το αριθμ. 42/8-09-2021 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Ανεμβολίαστοι δημόσιοι υπάλληλοι. Υποχρεωτικό rapid ή PCR τεστ. Ποιοι απαλλάσσονται

Next Article

[VIDEO] Τι πήγε στραβά με τα τρένα υψηλών ταχυτήτων στην Καλιφόρνια

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Το άρθρο Τι πήγε στραβά με τα τρένα υψηλών ταχυτήτων…