Διαδικτυακή Εκδήλωση για τα Βασικά Σημεία της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE

Share:

Το έργο Οικοδόμησης Δυναμικού «Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE» – GR LTF (LIFE14 CAP/GR/000003)* με συντονιστή δικαιούχο το Πράσινο Ταμείο και συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώνεται τέλος Ιουλίου μετά από πέντε χρόνια υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό και εν αναμονή της δημοσίευσης της νέας Πρόσκλησης LIFE 2021, πραγματοποιείται Διαδικτυακή Εκδήλωση με τίτλο: «Βασικά Σημεία της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE/Τελικό Συνέδριο & Διεθνές Workshop της Greek LIFE Task Force – GR LTF», την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00-15.45.
Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα και χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην παρουσίαση των κύριων αλλαγών της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE σε σχέση με την προηγούμενη. Τοποθετήσεις θα πραγματοποιήσουν ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου και τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον, τον Μετριασμό και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας. Το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί με ομιλία στελέχους του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, αφορά στο Τελικό Συνέδριο του έργου της GR LTF. Ειδικότερα, οι πέντε Εμπειρογνώμονες της ομάδας θα αναπτύξουν τα κύρια αποτελέσματα των δράσεων του έργου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση των Περιφερειακών Σημείων Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE, τα οποία συστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου.
Τέλος, στο τρίτο μέρος της εκδήλωσης θα διεξαχθεί το Διεθνές Workshop της GR LTF, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από εκπροσώπους έργων Οικοδόμησης Δυναμικού και Εθνικών Σημείων Επαφής της Κύπρου, της Λετονίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Κροατίας, παρουσιάζοντας το ρόλο τους και τα αποτελέσματα των δράσεών τους στις χώρες αυτές ως προς το Πρόγραμμα LIFE.

Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3dMDd7G

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες για τον τρόπο παρακολούθησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλωθεί στη φόρμα συμμετοχής. Σημειώνεται ότι με την επιτυχή παρακολούθηση της εκδήλωσης θα αποσταλούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Χορηγός επικοινωνίας:
GREENAGENDA

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: https://bit.ly/3hyiMfK
*Η GR LTF λειτουργεί στο Πράσινο Ταμείο από το 2016, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων.

Το πρόγραμμα ομιλιών της εκδήλωσης.

Τελικό Συνέδριο & Διεθνές Workshop της Greek LIFE Task Force – GR LTF
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

11:00 – 11:20 Εγγραφές και σύνδεση
11:20 – 11:30 Χαιρετισμός
Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου
11:30 – 11:35 Χαιρετισμός
Χαρίκλεια Κλουκινιώτη, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για τον Μετριασμό και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
11:35 – 11:40 Χαιρετισμός
Στέλιος Αλιφαντής, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για την Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας
11:40 – 12:00 Ο Ρόλος του Πράσινου Ταμείου στο Πρόγραμμα LIFE
Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE: Χαρακτηριστικά – Νέα μέτρα – Γενικές αλλαγές
Γεώργιος Πρωτόπαπας, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για το Περιβάλλον, Διευθυντής Πράσινου Ταμείου
12:00 – 12:10
Angelo Salsi, Head of Department D “Natural resources, climate, sustainable blue economy and clean energy”, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA*
12:10 – 12:20 Ερωτήσεις/Απαντήσεις
12:20 – 12:30 Break

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ GREEK LIFE TASK FORCE
12:30 – 12:45 Greek LIFE Task Force: Αποτελέσματα και Δράσεις Επικοινωνίας
Κέλλη Κολιγιώργα, Εμπειρογνώμονας Επικοινωνίας για το Περιβάλλον, GR LTF
12:45 – 13:00 Πλατφόρμα Υποστήριξης, Βάση Δεδομένων Έργων LIFE στην Ελλάδα και Στατιστικά
Παναγιώτης Στρατάκης, Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Δεδομένων/GIS, GR LTF
13:00 – 13:15 Συνέργειες Προγράμματος LIFE με Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Προγράμματα και Δικτύωση με Έργα Οικοδόμησης Δυναμικού & Φορείς της Ε.Ε.
Νίκος Ψημμένος, Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής, GR LTF
13:15 – 13:30 Εκπαίδευση Εμπλεκόμενων Φορέων – Αναγνώριση Συγχρηματοδοτικών Πηγών
Δημήτρης Μπανούσης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος, GR LTF
13:30 – 13:45 Αξιολόγηση After LIFE Plan στην Ελλάδα – Θέσπιση και Λειτουργία Περιφερειακών Σημείων Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE
Βασίλης Μποντζώρλος, Εμπειρογνώμονας Φύσης & Βιοποικιλότητας, GR LTF
13:45 – 14:10 Παρουσίαση Περιφερειακών Σημείων Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE
14:10 – 14:20 Break
ΔΙΕΘΝΕΣ WORKSHOP ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ GREEK LIFE TASK FORCE:ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ
14:20 – 14:35 Το Πρόγραμμα LIFE στην Κύπρο και ο Ρόλος του Έργου Οικοδόμησης Δυναμικού LIFE Cyclamen
Μαριλένα Παπασταύρου, Υπεύθυνη Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής Κύπρου*
14:35 – 14:50 Το Πρόγραμμα LIFE στην Λετονία και ο Ρόλος του Έργου Οικοδόμησης Δυναμικού
Janis Vēbers, LIFE Project Coordinator*
14:50 – 15:05 Το Πρόγραμμα LIFE στην Ρουμανία και ο Ρόλος του Έργου Οικοδόμησης Δυναμικού: Προκλήσεις, επιτεύγματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και μετά τη λήξη του
Marisanda PÎRÎIANU – Διευθύντρια – Διεύθυνση Εύρεσης Κεφαλαίων – Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE Ρουμανία, Madalina Cozma, LIFE Διαχειρίστρια Έργου*
15.05 – 15.20 Το Πρόγραμμα LIFE στην Πολωνία και ο Ρόλος του Έργου Οικοδόμησης Δυναμικού
Andrzej Muter, Polish NCP, Head of LIFE Unit*
15:20 – 15:35 Το Πρόγραμμα LIFE στην Κροατία και ο Ρόλος του Έργου Οικοδόμησης Δυναμικού
Nikolina Petković Gregorić, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης*
15:35 – 15:45 Συζήτηση*

*Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Κέλλη Κολιγιώργα
Εμπειρογνώμονας Επικοινωνίας για το Περιβάλλον – Greek LIFE Task Force E-mail: kkoligiorga@prasinotameio.gr
Τηλ:+30 210 5241903 εσωτ.122
Κιν.:+30 6932411930

The post Διαδικτυακή Εκδήλωση για τα Βασικά Σημεία της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE first appeared on My-OTA.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Φρένο στη διασκέδαση σε μπαρ, κλαμπ και νυχτερινά κέντρα- Τι θα ισχύει

Next Article

Εμβολιασμοί: Στο «στόχαστρο» 82 δήμοι με χαμηλά ποσοστά -Ποιοι είναι

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Σε έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου που συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος…