Δικαίωμα υπογραφής και στους ΙΔΟΧ Γεωτεχνικούς

Share:

Με το άρθρο 22 του νομοσχέδιου «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» που ψηφίστηκε από την βουλή χορηγείται δικαίωµα προσυπογραφής και υπογραφής εγγράφων αρµοδιότητάς τους, στο προσωπικό των φορέων του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, ειδικότητας γεωτεχνικού που απασχολείται µε σύµβαση ΙΔΟΧ, έως οκτώ (8) µήνες.

Συγκεκριμένα το άρθρο 22 αναφέρει:
Δικαίωμα υπογραφής ή προσυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας γεωτεχνικού
Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, ειδικότητας γεωτεχνικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως ά- νω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.

The post Δικαίωμα υπογραφής και στους ΙΔΟΧ Γεωτεχνικούς first appeared on My-OTA.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Περιφέρεια Αττικής: Μπήκε ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής

Next Article

Για πρώτη φορά η ΕΝΔΙΑΛΕ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
The post Για πρώτη φορά η ΕΝΔΙΑΛΕ στην 85η Διεθνή…