Δύο επιπλέον αντιδήμαρχοι σε δήμους σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Share:

Δύο επιπλέον αντιδημάρχους μπορούν να έχουν οι δήμοι που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηψιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Συγκεκριμένα το άρθρο 4 αναφέρει
Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης — Τροποποίηση άρθρου 59 ν. 3852/2010
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάψιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Με την απόφαση της παρ. 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα Τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παρ. 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ατιολαβής και ο αριθμός τους δεν πρσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παρ. Ι του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Σε δήμους ή δημοτικές ενότητες δήμων που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροψές μπορούν να ορίζονται έως δύο (2) επιπλέον άμισθοι αντιδήμαρχοι, πλέον των οριζομένων στο πρώτο, δεύτερο καιτρίτο εδάφιο της παρούσας, ειδικά για τον συντονισμό καιτην παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των ψυσικών καταστροψών. Η ισχύς της απόφασης ορισμού των ανωτέρω αντιδημάρχων παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.».

The post Δύο επιπλέον αντιδήμαρχοι σε δήμους σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης first appeared on My-OTA.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Χωρίς ημερομηνία λήξης οι επιχορηγήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς

Next Article

Μόσιαλος-πανδημία: Τρεις μεγάλες αβεβαιότητες & η επόμενη φάση

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Για τρεις μεγάλες αβεβαιότητες που αντιμετωπίσαμε στην αρχή της πανδημίας…