Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Χρηματοδότηση για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Share:

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Hellenic Development Bank (HDB) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που στο εξής αποτελεί ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι το πρώτο Περιφερειακό χρηματοδοτικό εργαλείο που συστήθηκε με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του είναι να χορηγηθούν αμέσως δάνεια ύψους περίπου 20 εκατ. Ευρώ και ταυτόχρονα να βελτιωθεί  η πρόσβαση των Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στη χρηματοδότηση, με την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων.

Μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)  θα χορηγούνται δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν πληγεί από την πανδημία, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και του συναλλακτικού τους κυκλώματος (π.χ. προμηθευτές, λειτουργικά έξοδα, κλπ.).

Το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)  συμμετέχει στο κεφάλαιο του δανείου κατά 40% και ταυτόχρονα επιδοτεί το επιτόκιο του δανείου κατά 100% για τα πρώτα δύο έτη του δανείου, ενώ η τράπεζα συμμετέχει στο κεφάλαιο του δανείου κατά 60%.

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας είναι:

 • ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ALPHA BANK,
 • EUROBANK
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Το ύψος κάθε δανείου μπορεί να είναι από € 5.000 έως € 50.000 και καθορίζεται:

 • Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, έως το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
 • Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, έως το 100% των αναγκών ρευστότητας, όπως αυτές τεκμηριώνονται από αναλυτικό πλάνο, για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες.

Επιτρέπεται η έγκριση ενός (1) μόνο δανείου ανά επιχείρηση.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ:

Η διάρκεια του δανείων είναι από 2 έως 5 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος που κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες.

 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ :

Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

 1. Το τελικό επιτόκιο του δανείου δεν θα υπερβαίνει το 4,8%, και θα είναι σταθερό για τα 2 χρόνια που επιδοτείται,
 2. μετά τη λήξη της διετούς περιόδου επιδότησης τόκων, το επιτόκιο του δανείου συμφωνείται μεταξύ της τράπεζας και της επιχείρησης, μπορεί να είναι κυμαινόμενο ή σταθερό και να ακολουθεί την ισχύουσα πολιτική της τράπεζας και τις συνθήκες της αγοράς και δεν θα έχει απόκλιση ως προς το τμήμα του περιθωρίου (spread) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ως εξασφάλιση του δανείου οι συνεργαζόμενες τράπεζες μπορούν να λάβουν ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική τους.

Ειδικά, όμως, για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις (π.χ. ακίνητο), η αξία της εξασφάλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 50% του ποσού του δανείου.

 

ΔΕΝ επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Προϋπόθεση για την λήψη και την διατήρηση της επιδότησης επιτοκίου είναι:

 1. η επιχείρηση να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
 2. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 30-04-2021 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, για τα δύο (2) έτη από την εκταμίευση του δανείου.
 3. Η Hellenic Development Bank (HDB) θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά τον έλεγχο διατήρησης των εργαζομένων κάθε Ιανουάριο, με τα στοιχεία Δεκεμβρίου του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τις επιχειρήσεις που δεν διατηρούν τον αριθμό των εργαζόμενων κατά τον χρόνο ελέγχου, θα διακόπτεται εφεξής η καταβολή των επιδοτούμενων τόκων και θα ενημερώνονται ανάλογα οι συνεργαζόμενες τράπεζες. Η επιχείρηση θα έχει την υποχρέωση καταβολής των τόκων του δανείου εφεξής.

Για την διατήρηση του αριθμού εργαζομένων, θα εξαιρούνται οι περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεων, θανάτων, συμβάσεων έργου.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 

Η Υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 2α Ιουνίου 2021.

Βήμα 1ο:

Αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 1. Η επιχείρηση μπαίνει στο www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς της (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώνει στην αίτηση τα στοιχεία της
 3. Επιλέγει την συνεργαζόμενη τράπεζα για την υποβολή του αιτήματός της
 4. Οριστικοποιεί και υποβάλει την αίτηση στο σύστημα

Βήμα 2ο:

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/misη επιχείρηση μεταβαίνει σε ένα από τα υποκαταστήματα της τράπεζας της επιλογής της με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ, για να ενημερωθεί για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλει στη Τράπεζα

Για την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ), ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης δήλωσε:

 

 • «Μετά από 5 χρόνια που πρωτοακούστηκε, αυτή η ιδέα γίνεται πράξη. Με επιμονή και μεθοδικότητα καταφέραμε και τα χρήματα να εξασφαλίσουμε αλλά και το θεσμικό πλαίσιο να θεσπίσουμε, σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για μία ακόμα παρέμβαση στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον όλων των Τραπεζών της πατρίδας μας, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι δείγμα εμπιστοσύνης προς την πορεία της Οικονομίας και του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειάς μας. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί για μια σύγχρονη, πράσινη, καινοτόμα οικονομία με διαφοροποιημένο το παραγωγικό της μοντέλο στους τομείς των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Είναι μια μικρή αλλά σημαντική βοήθεια τη στιγμή της επανεκκίνησης της Οικονομίας μας, ταυτόχρονα με τη θέσπιση ισχυρών, πρωτόγνωρων κινήτρων για μικρές και μεγάλες επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία. Επενδύσεις που θα μετουσιώσουν το σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης σε έργα και δράσεις με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα για όλους τους συμπολίτες μας».

 

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Hellenic Development Bank (HDB), Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε:

 • «Η Ελλάδα, αντιμετώπισε την κορύφωση της πανδημικής κρίσης, με αμεσότητα, αποτελεσματικότητα και κυρίως με πρωτοφανή προσαρμοστικότητα.

Τώρα ξεκίνησε η προσπάθεια της ανάκαμψης, αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι και θα είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτή η προσπάθεια των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων -εκτός από τα κεφάλαια που εξασφαλίζει διαρκώς η κυβέρνηση- χρειάζεται επιπλέον  έναν καταλύτη.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα λειτουργεί πλέον ως ένας ευέλικτος και αποτελεσματικός φορέας που παρεμβαίνει καταλυτικά στην επιχειρηματική καθημερινότητα. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται κεφάλαια.

Η Hellenic Development Bank επιδιώκει να δημιουργεί καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να παρεμβαίνει καταλυτικά στη δυναμική σχέση Κράτους- Τραπεζών – Επιχειρήσεων. Με το ΤΑΔΥΜ διευκολύνουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος της βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, ακριβώς στην στιγμή της μεγάλης επανεκκίνησης…»

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις στην σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση

To πρώτο μιας σειράς, σύντομων και χρήσιμων ψηφιακών μαθημάτων προσφέρει πλέον η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Hellenic Development Bank (HDB), με σκοπό να βοηθήσει τις ενδιαφερόμενες, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) που στη συνέχεια θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τα προγράμματα της HDB.

Στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού της ρόλου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, προσφέρει με απλά και κατανοητά βήματα, έναν σύντομο on line οδηγό HDB ώστε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να συντάξει το δικό του επιχειρηματικό σχέδιο, να το αξιολογήσει και να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της υλοποίησής του.

Στόχος είναι η παράθεση όλων των βασικών πληροφοριών και εννοιών για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να προχωρήσει στη δημιουργία της δικής του επιχείρησης ή απλώς θέλει να αυξήσει και να βελτιώσει  την υφιστάμενη επιχείρηση ή που απλά  επιθυμεί να αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Η Hellenic Development Bank (HDB) παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια να στηρίξει χρηματοδοτικά και συμβουλευτικά, την Ελληνική επιχειρηματικότητα, σε όλα τα στάδια της εξέλιξης της, με πληροφορίες προστιθέμενης αξίας που βελτιώνουν θεαματικά τον επενδυτικό ορίζοντα κάθε μικρομεσαίου επιχειρηματία ή ελεύθερου επαγγελματία.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.hdb.gr για να παρακολουθήσετε τον πρώτο κύκλο on line μαθημάτων για τη σύνταξη ενός άρτιου και αποτελεσματικού business plan

Στη διάθεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων

περισσότερα από 8.000 δάνεια

του 3ου Κύκλου Ταμείου Εγγυοδοσίας CoViD– 19

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank HDB) ολοκλήρωσε την προετοιμασία με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και ξεκινά άμεσα ο 3ος Κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ειδικά στοχευμένης χρηματοδότησης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας.

Τα δάνεια αυτού του κύκλου :

 • Απευθύνονται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών (του 2019) έως 200.000 ευρώ.
 • Χορηγούνται και σε επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και το 2020 ή το 2021

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ενισχυθούν αμέσως και με ευνοϊκούς όρους περισσότερες από 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας, με Κεφάλαιο Κίνησης ώστε να επωφεληθούν της επανεκκίνησης της οικονομίας.

Το μέγιστο ύψος κάθε δανείου είναι το μικρότερο ποσό από:

 • τα 000ή το 25% του Κύκλου Εργασιών του έτους 2019, αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν το 2020

ή

 • τα 000ή οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης για τους επόμενους 18 μήνες, αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί το 2020 ή το 2021.

Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 χρόνια.

 • Η Hellenic Development Bank HDB εγγυάται το 80% κάθε δανείου ώστε τα δάνεια να χορηγηθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες με ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις.

Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις για χρηματοδότηση

Βήμα 1ο: Αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 1. Η επιχείρηση μπαίνει στο www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς της (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώνει στην αίτηση τα στοιχεία της
 3. Επιλέγει την συνεργαζόμενη τράπεζα για την υποβολή του αιτήματός της
 4. Οριστικοποιεί και υποβάλει την αίτηση στο σύστημα

Βήμα 2ο: Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/misη επιχείρηση μεταβαίνει σε ένα από τα υποκαταστήματα της τράπεζας της επιλογής της με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ, για να ενημερωθεί για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλει στη Τράπεζα.

Με την έναρξη του νέου προγράμματος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

 • «Σήμερα ξεκινά μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τραπέζης ο 3ος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ειδικά στοχευμένης χρηματοδότησης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας. Τα δάνεια αυτού του κύκλου απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ το 2019, αλλά χορηγούνται και σε επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και το 2020 και το 2021.
 • Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ενισχυθούν αμέσως και με ευνοϊκούς όρους περισσότερες από 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας με κεφάλαιο κίνησης ώστε να επωφεληθούν της επανεκκίνησης της οικονομίας.
 • Το μέγιστο ύψος κάθε δανείου είναι τα 50.000 ή το 25% του κύκλου εργασιών του έτους 2019 αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν το 2020 ή τα 50.000 ευρώ ή οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης για τους επόμενους 18 μήνες, αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί το 2020 – 2021. Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 χρόνια.
 • Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται το 80% κάθε δανείου ώστε τα δάνεια να χορηγηθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες με ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις.
 • Για άλλη μια φορά αποδεικνύουμε στην πράξη ότι είμαστε στο πλάι κάθε ελληνικής επιχείρησης και σκοπός μας είναι κατά την έξοδο από την πανδημία να μην μείνει κανένας μόνος του πίσω».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης δήλωσε:

 • Με το νέο πρόγραμμα προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας προκειμένου να ανταπεξέλθουν των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης και να αποκτήσουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρέχει, με πόρους ΕΣΠΑ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 50.000 ευρώ με εγγύηση του Δημοσίου και αναμένεται να ενισχύσει αμέσως με ρευστότητα περισσότερες από 8.000 μικρές επιχειρήσεις.  Η νέα «ένεση» ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχεται να προστεθεί στη συνεχή ροή χρηματοδότησης από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Η Πρόεδρος και CEO της Hellenic Development Bank Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε:

 • Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία εκτέλεσης του προγράμματος Εγγυοδοσίας και την αναλυτική επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις -με κριτήριο τον ετήσιο κύκλο εργασιών- και παρά τις υφιστάμενες ανάγκες ρευστότητάς τους, καταλαμβάνουν μικρότερο μερίδιο επί των επωφελούμενων επιχειρήσεων, λόγω και των ειδικότερων χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου που παρουσιάζουν.
 • Με το νέο πρόγραμμα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έρχεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει κάθε τράπεζα, σε κάθε δάνειο ξεχωριστά, ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια και να χρηματοδοτηθούν αμέσως περισσότερες από 8.000 επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές όχι μόνον από πλευράς αριθμού εργαζομένων αλλά -κυρίως- από πλευράς ετήσιου τζίρου.
 • Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της HDB: Να εντοπίζει τα κενά χρηματοδότησης της αγοράς, να σχεδιάζει προγράμματα για την κάλυψή τους και να διευκολύνει την πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων στην υγιή τραπεζική χρηματοδότηση….
Διαγωνισμός για το instagram: 2 Αντίτυπα του Βιβλίου «Ψηφιακό Εγώ»

Το BESTNEWS, οι Εκδόσεις 24 Γράμματα και ο συγγραφέας Άγις Ντούλιας, σας κάνουν δώρο μετά από κλήρωση, 2 αντίτυπα του βιβλίου «Ψηφιακό Εγώ»!


Πηγή
Author: Ομάδα Best News

The post Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Χρηματοδότηση για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 21-06-2021

Next Article

Νέα Επενδυτικά Δάνεια Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank) ανακοινώνει ότι -σε…