Και με την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προγραμματικές συμβάσεις οι δήμοι

Share:

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς και συγκεκριμένα στο άρθρο 5. Προγραμματικές συμβάσεις
Με το άρθρο 3 προστίθεται η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και με τη σύμπραξη της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε., όπου απαιτείται σύμφωνα με το ν. 3891/2010 (Α’ 188), μεταξύ των εταιρειών με τις οποίες είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους με τους δήμους, τις περιφέρειες, τους συνδέσμους δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών, τις περιφερειακές ενώσεις δήμων, την Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και ‘Ενωση Περιφερειών Ελλάδας, τα νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και η ‘Ενωση Περιφερειών Ελλάδας, τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης,την ‘Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), και τις επιχειρήσεις των ο.τ.α. που ανήκουν στον δημόσιο Τομέα, τα δημοτικά και Περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσεις και κτίρια) και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Παρουσιάζει σημαντική κερδοφορία, χωρίς να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σημαντική παράμετρος για τις επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνει είναι, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις περιοχές αναπτυξιακών δράσεων / παρεμβάσεων που επιχειρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Εκτός από τη διαχείριση των ακινήτων και του τροχαίου υλικού, οι δράσεις της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. επικεντρώνονται και στην προστασία του περιβάλλοντος στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση των εκπομπών αερίων, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, καθώς και με έργα βέλτιστης διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων»

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δραστηριοποιείται ενεργά και δυναμικά στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ. Έχει κατασκευάσει στο Θριάσιο Πεδίο δύο φωτοβολταϊκά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,2 Μw με ίδια κεφάλαια. Τα ετήσια έσοδα από την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχονται σε € 400.000, συμβάλλοντας ουσιαστικό στην αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας . Το ένα από το δυο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 1 ΜW είναι από τα μεγαλύτερα σε στέγη κτιρίου στην Αττική και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Επιπλέον έχει εκμισθώσει τη στέγη ενός κτιρίου της σε ιδιώτες επενδυτές για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 100KW.

The post Και με την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προγραμματικές συμβάσεις οι δήμοι first appeared on My-OTA.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Δήμος Καλαμάτας: Μειωμένο το ιικό φορτίο κορωνοϊού που ανιχνεύτηκε στο Βιολογικό Καθαρισμό

Next Article

Αίτημα του Πατούλη προς την Ηγεσία του ΥΠΕΣ για παράταση των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού που προσελήφθη στους ΟΤΑ για τις ανάγκες της πανδημίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Στην αναγκαιότητα να παραταθούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε όλες…