Πρόσκληση για υπογραφή παράτασης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Αιτ/νίας, για το σχολικό έτος 2021-2022

Share:
Recommended
Self test δημοσίων υπαλλήλων για τον Σεπτέμβριο 2021 ΚΥΑ για…