Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού UPS και ασφαλούς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την Αίθουσα Εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, στην Πάτρα, συνολικής δαπάνης μέχρι 13000,00€

Share:
Recommended
Ανταποκρινόμενη στις πραγματικές ανάγκες των ελευθέρων επαγγελματιών η Περιφέρεια Δυτικής…