Ξεκινάει η εκπαίδευση Επιτελικών Στελεχών

Share:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 1954 Τεύχος Β’ 19 Απριλίου2022 η απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694 του Υπουργούς Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».

Σύμφωνα με την απόφαση, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του νόμου 4622/2019 (Α’ 133), αναπτύσσει και εφαρμόζει Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» (εφεξής καλούμενο Ειδικό Πρόγραμμα), που απευθύνεται σε υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδι- ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστη- μιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, καθώς και σε αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρωση των θέσεων του διυπουργικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στε- λεχών για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ

The post Ξεκινάει η εκπαίδευση Επιτελικών Στελεχών first appeared on My-OTA.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Συνεργασία ΥΠΕΣ, Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ΕΑΣΕ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Next Article

Πρόγραμμα «Ανακύκλωση στις Λαϊκές Αγορές της Αττικής»

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
O Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), σε συνεργασία με…