Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Share:
Recommended
Με κεντρικό μήνυμα «Ενέργεια που μας πάει μπροστά», η ΔΕΠΑ…