Ορισμός υπαλλήλου ως υπευθύνου στα συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας, σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού

Share:

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου ως υπευθύνου στα συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας, σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ 330/2021

                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των συνεργείων ηλεκτροφωτισμού (ΦΕΚ 1303/2013 τΒ΄  24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες, Κυριακές  & αργίες), οδοποιίας, σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Μαραθώνος

ε) Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί υπάλληλος ως υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των συνεργείων ηλεκτροφωτισμού , οδοποιίας , σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

στ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του μόνιμου υπαλλήλου Αργυρίου Γεωργίου  του  Σάββα κλάδου ΔΕ Εργοδηγών-Μηχανολόγων  με βαθμό Α΄

ζ) Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα : «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον μόνιμο υπάλληλο Αργυρίου Γεώργιο του Σάββα, κλάδου ΔΕ Εργοδηγών-Μηχανολόγων με βαθμό Α΄ ως υπεύθυνο για τον συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία των συνεργείων ηλεκτροφωτισμού (ΦΕΚ 1303/2013 τ.Β΄ 24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες Κυριακές & αργίες) , οδοποιίας , σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Μ0ΛΩΛΜ-54Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ0ΛΩΛΜ-54Χ

Μοιραστείτε το


Πηγή

The post Ορισμός υπαλλήλου ως υπευθύνου στα συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας, σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου μας

Next Article

Την εταιρεία Αμφιγάλ πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Την εταιρεία Αμφιγάλ πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) με…