Ποια έγγραφα πρέπει να καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ (νέο ΦΕΚ)

Share:

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3075 Τεύχος Β’ 13 Ιουλίου 2021 η αποφαση Αριθμ. 76928
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη- τρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Αντικείμενο της απόφασης αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4412/ 2016 (Α ́ 147), το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του.

Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ

The post Ποια έγγραφα πρέπει να καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ (νέο ΦΕΚ) first appeared on My-OTA.gr.



Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Πέτσας: «Αυξάνουμε τον εμβολιασμό – Διαλύουμε τα νέφη του ανορθολογισμού»

Next Article

Παράταση στην μίσθωση αιγιαλού

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Εδκόθηκε η ΚΥΑ ΚΥΑ 78157 ΕΞ 2021/30.06.2021 (ΦΕΚ 2872/01.07.2021 τεύχος…