Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Share:

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο της 5ης ομάδας του Προγράμματος Αγωγής Υγείας για Παιδιά με θέμα τις Εξαρτήσεις σε 14 Δήμους-μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ 

14/06/2021

LINK

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς  ανακοινώνει ότι o Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.2.3 Procurement of other equipment (Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού) το οποίο περιλαμβάνεται στην Πράξη «Heart Safe Cities» του Προγράμματος INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece – Republic on North Macedonia 2014-2020” σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18994/08-06-2021 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, μέσω διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεση), συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης – 5.382,68– ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού LINK


Πηγή
Author: Γεώργιος Ιωαννίδης

The post Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

H νέα Pride σημαία συμπεριλαμβάνει πλέον και τα intersex άτομα

Next Article

Στα σκαριά νέα στρατηγική τουριστική επένδυση στη Βόρεια Κέρκυρα

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Στα σκαριά βρίσκεται μια νέα τουριστική επένδυση στη Βόρεια Κέρκυρα,…