-Προσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΔΥΟ (2) ατόμων

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠ 1668

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ                                                        ΠΑΞΟΙ 8/6/2021

ΑΠΟΦ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΞΩΝ Α/Α 282 /2021

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου TΕΤΡΑΜΗΝΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος ΠΑΞΩΝ ύστερα από την υπ’ αριθ.23-99/2021[ΑΔΑ :9Η7ΚΩΞΞ-7ΔΣ] απόφαση του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ,  η οποία εγκριθηκε με την   89161 /03-06-2021 [ΑΔΑ Ψ7ΥΠΟΡ1Φ-ΔΕ1] αποφαση  της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ ΣΤΕΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ /ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΝΠ ΟΤΑ   ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΔΥΟ (2) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2

1 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [παρ 2 αρθρο 5 ν 2527/97

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους έκτακτους υπαλλήλους .  

ΤΕΣΣΕΡΙΣ    (4)  μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  20 έως 67 ετών

-Προτάσσονται των λοιπων υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πινακα προσοντων  ανεξάρτητα απο το συνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν , οι μόνιμοι  κάτοικοι του  ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ [ ΆΡΘΡΟ 9 ,ΠΑΡ 28,του Ν.4057/2012]

-Η ανωτέρω προσληψη προσωπικου δεν υπάγεται  στην διαδικασία έγκριση  της ΠΥΣ 33/2006  [ΦΕΚ 280 Α/2006]

-Η ανακοινωση αυτη θα αναρτηθει σε όλα τα σημεια ανακοινωσεων  και στην ιστοσελιδα του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημοσιοεντος δωδεκαμήνου [παρ 2 του άρθρου 21 του Ν 2738/1999]

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους έκτακτους  υπαλλήλους

4. Βεβαιωση ΑΜΚΑ  -ΑΦΜ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου ΠΑΞΩΝ  (Δ/νση:49082 ΠΑΞΟΙ , τηλ:2662360300.) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία ΕΠΤΑ   (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του  ΔΗΜΟΥ .

ΠΑΞΟΙ 08/06/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Πηγή

The post -Προσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΔΥΟ (2) ατόμων appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Εγχειρίδιο για την θαλάσσια στρατηγική στο Ιόνιο από την ΠΔΕ

Next Article

Κοινωνικός τουρισμός 2021 ΟΑΕΔ. Η απόφαση για τους δικαιούχους και τις αιτήσεις

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Η… πέτρα του σκανδάλου, το απρόοπτο της Καρολίνας στο Zip…