Πρόσκληση στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15/6/2021

Share:

Καλείστε σε δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής (ZOOM) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27683/29-5-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1814/τ.Β΄/29.4.2021), της 21ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/6/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 , β) με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76)  και γ) την με αρ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  για λήψη αποφάσεων επί των 20 θεμάτων.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σταυρούλα Ξανθοπούλου

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Πηγή

The post Πρόσκληση στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15/6/2021 appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Συντάξεις Ιουλίου 2021. Επίσημες οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

Next Article

Τα 3 ελληνικά νησιά με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε τουριστικά ακίνητα από το εξωτερικό

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Αυξημένη ζήτηση για πολυτελή τουριστικά ακίνητα στα ελληνικά νησιά καταγράφεται…