Πρόσκληση 42ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 16-11-2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 12-11-2021
Αριθ. Πρωτ.: 37153

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 42    συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

 

  1. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Βερούτη Ευαγγελίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 74745/21 & ΕΑΚ 1887/21) δυνάμει της αρ. 1241/5-11-21 απόφασης Δημάρχου Φυλής.
  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Ρεντούμη Ελένης για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 43178/21 & ΑΡ. ΚΤΘ 1160/21) δυνάμει της αρ. 1240/5-11-21 απόφασης Δημάρχου Φυλής.
  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Ρεντούμη Ελένης για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 99910/21 & ΕΑΚ 2643/2019) δυνάμει της αρ. 1240/5-11-21 απόφασης Δημάρχου Φυλής.
  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Παπαδήμα Ελένης – Αναστασίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής α) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 5428/21 & ΕΑΚ 613/2021), β) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 5407/21 & ΕΑΚ 610/2021) & γ) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 28601/20).
  1. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021» Α.Μ. 321/2021, Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Πηγή

The post Πρόσκληση 42ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 16-11-2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Πρόσκληση 81ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 16-11-2021 – Δήμος Φυλής

Next Article

Καιρός -Μαρουσάκης: «Προετοιμαστείτε» για όσα έρχονται από Τετάρτη

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα…