Πρόσκληση 43ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 6-7-2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 02-07-2021
Αριθ. Πρωτ.: 19551

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 43 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6-7-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, για την μελέτη και τον χειρισμό της υπόθεσης ΟΕΔΑ του Δήμου Φυλής, τη σύνταξη και υποβολή Καταγγελίας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής & υποβολή Αναφοράς ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, για την μελέτη και τον χειρισμό της υπόθεσης ΟΕΔΑ του Δήμου Φυλής, τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του ΣτΕ, της Αιτήσεως Ακυρώσεως κατά της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11-6-2021 Απόφασης του Γεν. Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπ. Περιβάλλοντος, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ


Πηγή

The post Πρόσκληση 43ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 6-7-2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

ΑΔΕΔΥ: Οργάνωση συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη

Next Article

Πως προχωρά η καταβολή της κρατικής στήριξης των 120 εκατ. ευρώ στην Aegean

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Οριστικοποιήθηκε η καταβολή ενίσχυσης της Aegean από το Ελληνικό Δημόσιο…