Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Σ.Κ. Άνω Λιοσίων για τις 18-6-2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Άνω Λιόσια 14-06-2021
Αριθ. Πρωτ.: 16733

               ΠΡΟΣ
Τα Μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 7 συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας, στις 18-6-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)                         Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με το πιο κάτω θέμα:           

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου του εργοστασίου κατασκευής μηχανημάτων επεξεργασίας νερού – αποθηκεύσεως & συσκευασίας χημικών της εταιρείας «WATERA HELLAS ΜΟΝ. ΑΒΕΕ», που βρίσκεται επί της οδών 1ης & 18ης, στο Ο.Τ.3007, ΒΙΟ.ΠΑ., στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimenanoliosion@gmail.com, για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

            Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΙΟΣΗΣ


Πηγή

The post Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Σ.Κ. Άνω Λιοσίων για τις 18-6-2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για τις 18-6-2021. – Δήμος Φυλής

Next Article

Στις 30 Ιουλίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Στις 30 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή…