Πρόσκληση 73ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 22-10-2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 18-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: 33109

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 73 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Εισήγηση 3ης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.Κ235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»  (Α.Μ. 90Α/18).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

  1. Επικύρωση της υπ’ αριθμ.2/1-7-2021 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, που αφορά στις ενστάσεις τελών ύδρευσης του Γ΄ Τριμήνου του 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: η Γραμματέας της Επιτροπής κα Λιόση Μαρία)

 

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους των οφειλών της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους της οφειλής της ΚΑΛΤΣΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους των οφειλών του ΛΑΣΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους των οφειλών της ΜΙΧΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

     Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ


Πηγή

The post Πρόσκληση 73ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 22-10-2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Εκπαιδευτικοί 1ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας: Να ζητήσει δημόσια συγγνώμη ο Ψαριανός

Next Article

Πράσινα Δώματα και Πάρκο των Ηχων στο Δήμο Νεάπολης Συκεών

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Με δυο νέα μεγάλα έργα συνεχίζει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών τις…