Πρόσκληση 82ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 19-11-2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 15-11-2021
Αριθ. Πρωτ.: 37453

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ.82 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Απόδοση δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2021 και απαλλαγή Υπολόγου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 6/2021, Προϋπολογισμός Μελέτης: 397.295,86 € (με Φ.Π.Α.).
    (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 184222)

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Επικύρωση της αρ. 34/21 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ν.π.δ.δ

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.  κ. Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλιανός)

     Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ


Πηγή

The post Πρόσκληση 82ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 19-11-2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ – Μαρίνος: Σύγχρονος και ασφαλής αθλητικός χώρος – Δήμος Πηνειού

Next Article

Διπλασιάζεται σχεδόν το «Αντ. Τρίτσης». Περνούν τα πρώτα έργα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Σε μια σημαντικότατη ανακοίνωση προέβη ο Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών ,…