Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για τις 18-6-2021. – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Άνω Λιόσια: 14-06-2021
Αριθ. Πρωτ.: 16735

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 9 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 18-6-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)                   Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα πιο κάτω θέματα:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης (parking) στο όχημα με αρ. κυκλ. ΖΜΙ 4122 του Τσιούφη Σωτηρίου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί εξέτασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου του εργοστασίου κατασκευής μηχανημάτων επεξεργασίας νερού – αποθηκεύσεως & συσκευασίας χημικών της εταιρείας «WATERA HELLAS ΜΟΝ. ΑΒΕΕ», που βρίσκεται επί της οδών 1ης & 18ης, στο Ο.Τ.3007, ΒΙΟ.ΠΑ., στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Σχίζας Αθανάσιος)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr,  για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ


Πηγή

The post Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για τις 18-6-2021. – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

ΣΥΠΑ: Οι σχεδιασμοί της Περιφερειακής Αρχής δεν πέρασαν

Next Article

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Σ.Κ. Άνω Λιοσίων για τις 18-6-2021 – Δήμος Φυλής

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ  Άνω Λιόσια 14-06-2021Αριθ. Πρωτ.: 16733…