Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΚΑΕ 1699) για όλες τις Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2021, δαπάνης μέχρι του ποσού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Share:
Recommended
ΟΠΕΚΑ. Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, ενοικίου, γέννησης, προνοιακά επιδόματα…