Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Share:
Recommended
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2021 ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ. Από 16-09-2021…