Διευκρίνηση στα πλαίσια της υπ’αριθμ.πρωτ.320759/17072/9.11.2021 (ΑΔΑΜ21PROC009503490) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής» – ΚΚΠΠΔΕ

Share:
Recommended
Πρόταση να χρηματοδοτηθεί το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα…