37ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  08-06-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 8η  του μήνα Ιουνίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 8-6-2021 (δια περιφοράς)  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

266

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών  κ. ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ, για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
στη συζήτηση της Αίτησης Αναστολής της Αλεξάνδρας Καρρά κ.λ.π., κατά του
Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 8-6-2021, δυνάμει της υπ’ αριθ.493/2021
απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15956/8-6-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

267

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ, για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
στη συζήτηση της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων της Αλεξάνδρας Καρρά κ.λ.π.,
κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 9-6-2021, δυνάμει της υπ’ αριθ.494/2021
απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15957/8-6-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

268

Λήψη
απόφασης  περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από δικηγόρο της Ν.Υ. του
Δήμου, κατά της υπ’ αρ. 16413/20 απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί
αγωγής της
LAFARGE BETON ABEE  κατά
του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15959/8-6-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

269

Διαγραφή
από Βεβαιωτικό κατάλογο των οφειλών του ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΘΩΜΑ, σύμφωνα
με το άρθρο 174,παρ.1, εδαφ.δ΄ του Ν.3463/2006.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15960/8-6-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

270

Επικύρωση
ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού
Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 38/2021, Προϋπολογισμός Μελέτης: 747.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (ΑΡ.
ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 180704).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15962/8-6-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

271

Επικύρωση
ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού
Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», A.M. 42/2021, Προϋπολογισμός Μελέτης:
450.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 180708)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15963/8-6-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

272

Έγκριση
του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» (Α.Μ. 198/2019).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15964/8-6-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

273

Έγκριση
του 4ου Συγκριτικού Πίνακα για τις εργασίες: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» (Α.Μ. 227/17).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15966/8-6-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

274

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 15092/1-6-2021 Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 114/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού
71.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15967/8-6-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

275

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών &  Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού
για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ
ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΘΕΟΜΗΝΙΑ»  Α.Μ. 33/2021 Τ.Υ.,
προϋπολογισμού 1.240.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.),
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ.   

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

15968/8-6-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..


Πηγή

The post 37ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

MMM: Απεργούν την Πέμπτη -Τι θα γίνει με λεωφορεία και Μετρό

Next Article

Το 2026 ολοκληρώνεται η εμβληματική επένδυση της Reds στο κτήμα Καμπά

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Στα μεγάλα project του Καμπά και της Μαρίνας Αλίμου επικεντρώνεται…