43ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  06-07-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 6η   του μήνα Ιουνίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 6-7-2021 (δια περιφοράς)  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

322

Παροχή πληρεξουσιότητας
στη δικηγόρο
παρ’
Αρείω Πάγω κα ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, για την μελέτη και τον χειρισμό της υπόθεσης
ΟΕΔΑ του Δήμου Φυλής, τη σύνταξη και υποβολή Καταγγελίας ενώπιον της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής & υποβολή Αναφοράς ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυνάμει
απόφασης Δ.Σ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

20033/6-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

323

Παροχή
πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο
παρ’
Αρείω Πάγω κα ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, για την μελέτη και τον χειρισμό της υπόθεσης
ΟΕΔΑ του Δήμου Φυλής, τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του ΣτΕ, της Αιτήσεως
Ακυρώσεως κατά της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11-6-2021 Απόφασης του
Γεν. Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπ. Περιβάλλοντος, δυνάμει
απόφασης Δ.Σ.

.ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

20034/6-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..


Πηγή

The post 43ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Στάση εργασίας σήμερα σε Mετρό και ΗΣΑΠ

Next Article

Η Ελληνική Υδροκατασκευή ανάδοχος στο αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος Αγίου Γεωργίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Ένα σημαντικό βήμα έγινε στο διαγωνισμό για τη διευθέτηση του…