59ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 59ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  03-09-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 3η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  πιο κάτω υπογεγραμμένος Λυρίτσης  Λάμπρος  του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 3-9-2021 (δια περιφοράς)  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
402 Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (6ο Τμήμα), στη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η ΣΕΡΕΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 6-9-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

27277/3-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

403 Επικύρωση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών και Τελική Βαθμολόγηση Προσφορών), για την ανάδειξη  Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» A.M. 184/2020 Προϋπολογισμός Μελέτης: 31.999.997,93 € με Φ.Π.Α.. (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 169703).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

27247/3-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………


Πηγή

The post 59ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Δημόσιο -ιδιωτικός τομέας: Πώς θα λειτουργήσουν έως 13/9 (ΦΕΚ)

Next Article

Πρόσκληση 60ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 7-9-2021 – Δήμος Φυλής

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               …