Αποσπασμένοι Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχων: Να μεταταγούν στους Δήμους, ζήτησε η ΚΕΔΕ

Share:
Recommended
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στο Φ.Ε.Κ.…