ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3E/2020

Share:

Εκδόθηκαν  τα  οριστικά  αποτελέσματα  της Προκήρυξης 3E/2020 (ΦΕΚ.44/21.10.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), για το γνωστικό αντικείμενο Νομικοί (με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων -κωδικός θέσης: 10001), σύμφωνα με το ν.4412/2016 (ΦΕΚ. 147/τ.Α΄/2016). Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, κληθέντων σε συνέντευξη αλλά μη επιλεγέντων (αποκλειομένων), κληθέντων σε συνέντευξη […]

The post ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3E/2020 appeared first on Aftodioikisi.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

321.785 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκκρεμούν!

Next Article

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα  οριστικά  αποτελέσματα της προκήρυξης 1E/2020

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Εκδόθηκαν  τα  οριστικά  αποτελέσματα  της  Προκήρυξης 1E/2020 (ΦΕΚ.14/ 12.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων…