Δήμοι χωρίς Προϋπολογισμό: Ποιες επιπλέον δαπάνες θα μπορούν να πληρώνουν

Share:
Recommended
Το άρθρο 4 της αριθμ. 1061/106 Τροπολογίας της Κυβέρνησης, αφορά…