Επιστολή στους Δημάρχους από την ΚΕΔΕ: Δημοτική περιουσία και Κτηματολόγιο

Share:
Recommended
Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ( αριθμ. 49908/ 6.7 .2021…