Η Ρωσία αποχωρεί από τη Συνθήκη «Ανοιχτοί Ουρανοί» – Βρετανία, ΝΑΤΟ και ΕΕ εκφράζουν τη λύπη τους

Share:
Recommended
ΔΕΔΔΗΕ. Πρόσληψη 664 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ με σύμβαση εργασίας…