Καραγιάννης: Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Υποδομών-Ποιες ΔΕΚΟ αναλαμβάνει

Share:

Με αυξημένες αρμοδιότητες στο χαρτοφυλάκιο του ξεκινά την θητεία του ως υφυπουργός Υποδομών ο Γιώργος Καραγιάννης. Αναλαμβάνει την εποπτεία επτά μεγάλων ΔΕΚΟ (όχι όμως και ο διορισμός διοικήσεων) και τον σχεδιασμό-υλοποίηση έργων υποδομών.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρεται ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη του Χρήστου, αναλαμβάνει:

α) Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή,

β) την εποπτεία και ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων
των κάτωθι φορέων:

βα) Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ,

ββ) ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,

βγ) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.,

βδ) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,

βε) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.,

βστ) Έργα Ο.Σ.Ε. Α.Ε. (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.), και

βζ) Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.),

γ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομών, σύμφωνα με τους ν. 3389/2005 (Α’ 232), 4412/2016 (Α’ 147) και 4413/2016 (Α’ 148).

Άρθρο 2

1. Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του

2. Οι αρμοδιότητες του παρόντος, κατ’ εφαρμογή των περ. α) και γ) του άρθρου 1, μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Οι αρμοδιότητες του παρόντος, κατ’ εφαρμογή της περ. β) του άρθρου 1, ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικώς οι αρμοδιότητες της περ. ζ) της παρ. 1 του παρόντος ασκούνται αποκλειστικά από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 3

Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού και παραμένουν στον Υπουργό:

α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και

γ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το άρθρο Καραγιάννης: Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Υποδομών-Ποιες ΔΕΚΟ αναλαμβάνει εμφανίστηκε πρώτα στο Ypodomes.com.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Διάγνωση του Αλτσχάιμερ με τεστ αίματος-Οι νέες εξελίξεις

Next Article

Και την Τετάρτη (22/9) η ενημέρωση είναι στο OTAVOICE!

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Το OTAVOICE έγινε πολύ γρήγορα ένας από τους δημοφιλέστερους ιστοτόπους…