Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής περνά σε μία νέα εποχή-Εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες μας»

Share:
Recommended
Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου…