Ποιες συμμαχίες σχηματίστηκαν στο διαγωνισμό του νέου κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Share:

Ισχυρή συμμετοχή εκδηλώθηκε σε ένα ακόμα μεγάλο κτιριακό έργο-ΣΔΙΤ, αυτή τη φορά για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στην οδό Πειραιώς. Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που έληξε στις 10 Σεπτεμβρίου, συνολικά έξι σχήματα δήλωσαν παρουσία:

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, η Κ/Ξ Μυτιληναίος-Dimand η Κ/Ξ Intrakat-Redex, η Κ/Ξ ΤΕΚΑΛ-JCC SAL (από Λίβανο) και Μηχανική. Από τις BIG 5 η μόνη που δεν έδωσε το παρών ήταν  ΑΚΤΩΡ. Σε μία πρώτη ανάγνωση των συμμετοχών μπορούμε να πούμε πως βλέπουμε για πρώτη φορά δύο ισχυρές συμμαχίες. Η πρώτη είναι αυτή της Μυτιληναίος με την διαρκώς ανερχόμενη στα κτιριακά έργα Dimand του Δημήτρη Ανδριόπουλου. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η συμμαχία της Intrakat με την επίσης έμπειρη σε κτιριακά έργα Redex του ομίλου Κοπελούζου.

Ενδιαφέρουσες συμμαχίες

Η ΤΕΚΑΛ επίσης, δείχνει πως ήρθε για να μείνει στα μεγάλα έργα-ΣΔΙΤ. Η συμμαχία της με την Λιβανέζικη JCC SAL αν πετύχει θα δοκιμαστεί και άλλου. Η ΤΕΚΑΛ, το τελευταίο έτος έχει κάνει ντεμαράζ με σημαντικά έργα, εκ των οποίων τελευταίο είναι αυτό του Περιφερειακού Αλεξανδρούπολης. Τέλος και η Μηχανική δηλώνει παρουσία σε ένα ακόμα διαγωνισμό-ΣΔΙΤ διεκδικώντας μερίδιο από την πίτα των συμπράξεων.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι ο πρώτος που συγκεντρώνει τέτοιου τύπου ενδιαφέρον με συμμετοχές που από πηγές της αγοράς των κατασκευών θεωρούνται έκπληξη λόγω του μεγέθους του έργου. Ωστόσο άλλοι παράγοντες σχολιάζουν πως οι πολλαπλοί διαγωνισμοί-ΣΔΙΤ που έχουν βγει που θα συνεχίσουν να βγαίνουν τραβούν το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων εταιρειών λόγω της σταθερότητας και της σχεδόν μηδενικής οικονομικής έκθεσης που έχουν.

Ένα μεγάλο έργο

Να θυμίσουμε πως ο διαγωνισμός χρειάστηκε μία χρονική μετάθεση για να πραγματοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 30 Ιουλίου μεταφέρθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το νέο έργο με προϋπολογισμό με ΦΠΑ 139,59 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 112,57 εκατ. ευρώ)  χωροθετείται διοικητικά στον Δήμο Ταύρου-Μοσχάτου.

Το αντικείμενο της προς ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση ενός λειτουργικού, σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. και το οποίο θα σχεδιαστεί με βάση τις «Αρχές» του βιοκλιματικού σχεδιασμού, στις οποίες συνυπάρχουν το περιβάλλον και η ενέργεια, και θα πρέπει να επιτύχει πιστοποίηση LEED (Silver ή ανώτερο), και 1 πεζογέφυρας επί της οδού Πειραιώς που εξασφαλίζει την πρόσβαση στο κτήριο.

Επιπλέον, περιλαμβάνει την ανάπλαση τού περιβάλλοντος χώρου, τμήμα του οποίου βρίσκεται σε όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας της Ο.Σ.Ε. Α.Ε., που διαχειρίζεται η ΓαίαΟ.Σ.Ε. Α.Ε., το οποίο θα αποτελεί ουσιαστικά την πρόσβαση μεταξύ του υπό ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος και του σταθμού «Ρουφ» του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η διάνοιξη οδού που προβλέπει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, καθώς και η κατεδάφιση των υφιστάμενων κτισμάτων.

Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ι.Τ.».

Διάρκεια 30 ετών

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 360 μήνες (30 χρόνια), εκ των οποίων οι πρώτοι 36 αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και οι υπόλοιποι την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και τον Ν. 3389/2005 («Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»). Η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις: Την Α΄ φάση (προεπιλογή) και τη Β΄ φάση, η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε δύο επιμέρους στάδια, ήτοι: Στάδιο Β.Ι (ανταγωνιστικός διάλογος) και Στάδιο Β.ΙΙ (υποβολή δεσμευτικών προσφορών).

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Διαγωνισμού έχουν συναφθεί από τις 02-04-2021 και 02-04-2021 συμβάσεις τεχνικού και νομικού συμβούλου αντίστοιχα και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, για την υποβοήθησή της σε τεχνικά, νομικά και χρηματοοικονομικά θέματα μέχρι και την ολοκλήρωση του συνόλου της διαγωνιστικής διαδικασίας (Α΄ Φάση και Β΄ Φάση του Διαγωνισμού).

Το έργο θα κατασκευαστεί βάσει του σχεδίου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που έλαβε χώρα πριν από 1,5 έτος περίπου.

Τα ωφέλη του έργου

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται:
• Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων από τη λειτουργία και τη συντήρηση των υφιστάμενων κτιρίων της Γ.Γ.Υ.
• Εξοικονόμηση πόρων από τον καθαρισμό και τη φύλαξη των υφιστάμενων κτιρίων της Γ.Γ.Υ.
• Εξοικονόμηση δαπανών τηλεπικοινωνιακών τελών με τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών («syzefxis»)
• Κατάργηση των εξόδων επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών (υπηρεσιακά οχήματα, μεταβάσεις κ.λπ.)
• Χαμηλότερο κόστος εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Ενιαία, εύρυθμη λειτουργία μεταξύ των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει θα υλοποιήσει τη μελέτη, χρηματοδότηση,κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση του κτηριακού συγκροτήματος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και του περιβάλλοντος χώρου.

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών για τα έργα Κτηριακών Υποδομών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.Μετα

Το άρθρο Ποιες συμμαχίες σχηματίστηκαν στο διαγωνισμό του νέου κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών εμφανίστηκε πρώτα στο Ypodomes.com.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Δημόσιο -ιδιωτικός τομέας: Τι αλλάζει από σήμερα για τους ανεμβολίαστους (ΦΕΚ)

Next Article

Και την Δευτέρα (13/9) η ενημέρωση είναι στο OTAVOICE!

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Το OTAVOICE έγινε πολύ γρήγορα ένας από τους δημοφιλέστερους ιστοτόπους…